Второй литературный язык зарубежной Карелии основывается на олонецком диалекте. Образец взят из учебной книги для чтения "Kirjuniekku” ("Грамотей”), составленной исследовательницей ливвиковской речи Людмилой Маркиановой (1992 г.).

Videlen alustandu (Starina)
Oli aigu, konzu Videleh vastevai ilmestüttih rahvas. Ezmäine eläi sie Simanniemes oli olluh kentahto Gauroi. Häi duumaicci sto kaikel Videlenjovel eläjiä on vai Uksin häi. Eli Gauroi mökkizes pikkarazien ikkunazienke. Pertis oli mustu päcci. Sen lämmites savvu tuli pertih.
Ühtennü päivän Gauroi dogadi, jogie müöte matkuau lastuine. Vaste sit hänele tuli piäh, kentahto toine ristikanzu elää ülembä Videlenjogie müöte. Lähti häi eccimäh sidä ristikanzua. Kahten puolenke virstan astuhuu tuli häi sih kohtah, kus nügöi on Leukkulan külä. Sie Gauroi löüdi susiedan i kolme päiviä taratti hänenke: rubiemmo elämäh susiedannu, laimmo perehet icele!
Nenga oli Ulen ammuzil aijoil. Net rahvas oldih ezmäzet eläjät Videlenjovel. Tämän starinan saneli üheksäkümmen- vuodine died’oi. Häi ice oli sen kuulluh omis vahnembis.

Vitelen kylän synty
Oli aika jolloin Viteleeseen aivan hiljan oli tullut asukkaita. Ensimmäinen asukas siellä Simananniemessä oli ollut muuan Kauro. Hän arveli, että koko Vitelenjoen varrella vain hän on ainoa eläjä. Kauro eli mökissään, jossa oli pikkaraiset ikkunat. Pirtissä oli sisäänlämpiävä uuni. Sen lämmitessä savu tuli pirttiin.
Eräänä päivänä Kauro huomasi, että jokea pitkin menee lastu. Vasta silloin hän oivalsi, että ylempänä Vitelenjokea asuu joku toinen ihminen. Hän lähti etsimään sitä ihmistä. Kaksi ja puoli virstaa käveltyään hän tuli sille kohdalle, missä nyt on Leukkulan kylä. Sieltä Kauro löysi naapurin ja kolme päivää jutteli hänen kanssaan: alamme elää naapureina ja perustamme itsellemme perheet!
Näin oli tapahtunut ammoisina aikoina. Nuo ihmiset olivat ensimmäiset asukkaat Vitelenjoella. Tämän tarinan kertoi 90-vuotias isoisäni. Hän oli itse kuullut sen omilta vanhemmiltaan.

Происхождение Видлицы
Было время, когда в Видлице только-только появились люди. Первым жителем там, на Симанниеми, был некто Гаурой. Он думал, что на всю реку Видлицу нет, кроме него, никаких других жителей. Жил Гаурой в избушке с очень маленькими оконцами. Печь в избе топилась по-черному. Когда ее топили, дым шел в избу.
Однажды Гаурой заметил: по реке плывет щепка. Только тогда он догадался, что выше по реке Видлице живет еще какой-то человек. Отправился Гаурой искать этого человека. Прошел он две с половиной версты и вышел на то место, где теперь стоит деревня Леуккула. Там Гаурой нашел соседа и три дня с ним пробеседовал: начнем жить как добрые соседи, заведем свои семьи!
Это произошло очень давно. Гаурой и его сосед оказались первыми жителями на реке Видлице. Вот такое предание рассказал девяностолетий дед. Сам он слышал его от своих родителей.

 
Пертти Виртаранта